Familjen i Torvalla (Per och Karolina)

Per och Karolina gifte sig 1902. De första tre barnen föddes i Djuriken, övriga föddes i Torvalla. I Torvalla nr 7 bodde sedan 1902 Pers svärföräldrar och Karolinas syster Mathilda och hennes son Hjalmar. Svärfadern Aron Andersson avled 1905 och strax därefter flyttade Per och hans familj dit och tog över gården.

Karolina hade en äldre halvsyster Matilda (f 1873, d 1935) och en äldre syster, Anna Christina (f 1876 d 1879). Karolinas föräldrar var Aron Andersson f 1840 i Berge, Brunflo d 1905 Torvalla och Ingeborg Nilsdotter född 1837 i Grytan, Brunflo d 1918 i Torvalla.

Karolinas föräldrar köpte Torvalla nr 7 år 1902.  Karolinas föräldrar Aron och Ingeborg gifte sig den 30 oktober 1875.

Per och Karolina flyttade strax efter sitt bröllop från Djuriken och Hornsjöböle till gården som Aron köpt i Torvalla.

Ulla (dotterdotter till Per via Hedvig) berättar: Karolina var vacker och Per var snygg.

Karolina kom från Hornsjöböle där föräldrarna arrenderade ett hemman av C J von Essen. Föräldrarna Aron och Ingeborg , köpte Torvalla nr 7 1902 . I ett köpekontrakt där Per och Karolina köper "ett hemman 49/180 mantal No 7 i Torvalla och i areal innehållande 5,044 hektar" framgår att Per vid denna tidpunkt är arrendator i Hornsjöböle.

Brev från Ingeborg.

Ingeborgs födorådskontrakt

 

Karolinas far dog 1905-05-03 av tuberkulös(?) hjärnhinneinflammation men
Ingeborg bodde kvar i Torvalla tills hon dog 1918-12-11 av ”ålderdom”.

De fyra döttrarna var Ellen (f 1902-12-14, död 1928-04-26 i lungsot),
Astrid
(f 1906-11-28, död 1922-11-28 i tuberkulös hjärnhinneinflammation),
Hedvig
(f 1908-07-29, död 1997-01-02 av ålderdom) och
Anny
(f 1911-04-15, död 1994-04-21 av bukspottkörtelcancer).
Äldste sonen Folke (f 1905-02-03, död 1925-12-06 i hjärnhinneinflammation eller epidemisk sömnsjuka) utbildades för att ta över gården.
Därtill fanns pojkarna Sixten (f 1913-12-11, död 2001-04-28 av prostatacancer) och
Sten (f 1918-09-23, död 1984-07-27 av prostatacancer).                          Per gift 1902-07-28 med Karolina Elisabeth Aronsdotter

Född 1874-04-012 i Djuriken
Död 1967-05-20 i Torvalla

Född 1878-04-05 i Hornsjöböle
Död 1922-08-01 Torvalla

Barn :

Anna Ellen Ingeborg född 1902-12-14 i Djuriken
Död 1928-04-26 i Torvalla

Per Arnold Folke född 1905-02-03 i *Torvalla
Död 1925-12-06 i Torvalla

Karin Astrid Elisabeth född 1906-10-16 i Torvalla
Död 1922-11-28 i Torvalla

Hedvig Karolina född 1908-07-29 i Torvalla
Död 1997-01-02 i Torvalla

Anny Erika född 1911-04-15 i Torvalla
Död 1994-04-21 i Torvalla

Karl Oskar Sixten född 1913-12-11 i Torvalla
Död 2001-04-28 i Östersund

Sten Sören Ante född 1918-09-23 i Torvalla
Död 1984-07-27 i Östersund

 

Ellen och Hedvig

Folke

Sixten, Hedvig, Anny, Folke Andersson

Astrid

Sten

Pers familj vid bostaden i Torvalla. Fr v Astrid, Folke, Ellen, Per med Hedvig i knä, Karolina, Astrid, Pers svärmor Ingeborg. Fotot taget 1909.