Skola i Torvalla. Anny Lindqvist näst längst till höger nedre raden