Så här kunde det se ut på sanatorier för tbcpatienter