Magnus Lindqvist

Barna- och uppväxtåren för Antes och Erikas sju barn 1872 – ca 1900

På 1840-talet hade Sverige infört obligatorisk skolundervisning och under 1870-80-talen fick barnen sin undervisning i lokaler i olika byskolor med hänsyn till antalet barn.

Magnus
konfirmerades den 3 juni 1888 och var beväring 1893. Han fick en allvarlig ryggskada i skogen och blev aldrig riktigt stark efter detta. Han självutbildade sig till byskomakare och hade ännu på gamla dagar sin verkstad på övre våningen i Östat. Han var dock verksam som bonde ända tills äldste sonen Anton tog över gården år 1938,  även om Anton hade skött det mesta från unga år.

 

 

 

Per
konfirmerades den 1 juni 1890 och gjorde värnplikten 1895. Han var stor och kraftig och hade en stark rättskänsla, vilket medförde en del slagsmål i unga år inte minst tillsammans med vännen Karl Björk

De äldsta bröderna Magnus och Per utbildades till att bli bönder. De skötte jordbruket och arbetade i skogen tillsammans.

 

 

 

 

 

Per Lindqvist och Karl Björk