T v Brita och Ada
T h Brita, Jean och barnen

Brita var året yngre än Ada och Anton

Hon träffade sin blivande make Jean från Linehäll och bildade familj redan 1925.

 Sven-Erik berättar: Ingrid Emmi har vi bara hittat i böckerna. Ingen hade pratat om henne innan som jag vet.