Linehäll 1:4, 1:5 i Brunflo socken

Lagfarten förklarad avslutad den 4 april 1876, § 11

Utdrag ur lagfartsprotokollet för Brunflo tingslag den 3 april 1875 § 92

S.D. Genom N:man Sven Olofsson i Börön inlemnades till Härads Rätten under anhållan om uppbud och lagfart, en så lydande afhandling:

"Till skräddaren Andreas Lindqvist upplåter och försäljer jag härmed den vid försäljning av hemmandet Linehäll undantagna lägenhet, Jurika kallad å Hundtuvans avradsland, sådan den finnes å den av L Cedergren år 1835 upprättade och av Avvittringsrätten den 14 juni 1837  fastställda karta över Österböle om 1/6 mantal, jämförd med rågångskartan över samma avradsland, upprättad år  1816 af Mart Sunding, emot en köpesumma av Tretusen Femhundra /3500/ Kronor, vilka erlägges med 500 Kronor nu genast, varemot för 3000 Kronor förbehålls inteckning och fyllnadsborgen, som av vederbörlig myndighet blivit till vederhäftighet bestyrkt.

Tillträdet sker nu genast. Den årliga avgälden till stamhemmandet föreslås till Tio Kronor, dock må derom lagligen bestämmas, eller med stamhemmansägaren bättre överenskommas. Karta Sigillata till detta köp samt lagfartskostnaden bekostas av köparen ensam. Rättigheter och skyldigheter från denna dag tillkomma köparen. Sålunda handlat erkännes

Östersund den 1 december 1874.

NHW af Trolle
Säljare

Andreas Lindqvist
Köpare

Vittnen

AE Edelsvärd

Anders Näslund