Djuriken den 31 oktober 1920

Kära Andreas Lydia o Barn

Jag får nu skrifva och tacka så hjärtligt för det kärkomna brefvet som vi fick ifrån eder, vi ser att ni mår alla bra, vi mår likadant nu som då du var hemma hit. Gustaf har varit sämre nu ett tag men nu börjar han och blifva bettre får se hur det går med honom. Det var tråkigt att du inte fick göra några affärer i Stockholm men det är väl ingen råd med det hoppas att det går bettre med affärerna i Finland. Jag ser i brefvet att Lydia skall skrifva till oss det vore roligt att få något brev ifrån henne. Anna väntar alla dagar på bref ifrån henne hoppas att hon skrifver till oss. Mamma och Pappa är fortfarande lika bra som ner du var hemma. Några nyheter har jag inte att tala om för eder och i kväll går det så ont att skrifva, jag får nu med en Kär Hjärtlig Helsning till eder alla ifrån oss alla både gamla och unga.

Tecknad af din Broder Magnus

Edla har nu bllivit bettre