Västra gården "5/192 mantal af förra landskam-rerarebostället ½ mantal Grytan No 2 i Brunflo socken"

 

Barnen under 1890-talet

Per
Per hittar en flicka, Karolina Elisabet Aronsdotter, (f 1878-04-05) från Hornsjöböle, några km norr om Djuriken. De gifte sig 1902-07-28.

Magnus
gifte sig 31 år gammal (1903-06-07) med 23-åriga Anna Eriksson (f 1880-11-14) från Sunnestbyn i Revsund.

Andreas
I St Petersburg utbildade sig Andreas till skräddare och gifte sig 1903-06-07 med Lydia Petronella Axiutisch,  (f 1872-02-04), som hörde till den svenska kolonin där genom sin mamma Julia, som var kusin med Ante,och hennes fyra syskon.

Emma
är vid sekelskiftet 21 år och försörjer sig som sömmerska.

Oskar
Oskar är yngst av sönerna, år1900 han är han 16 år och det är fem år tills han blir inkallad till värnpliktstjänstgöring och sex år tills han blir frikallad.

Anna Brita är ännu bara 10 år och farmor Brita Catharina Andersdotter har avlidit 8 år tidigare.

Den västra gården
Fram till 1893 var den gård som år 1912 blev Oskars, i Kronans ägo. I augusti 1893
håller Kungl Domänstyrelsen auktion för försäljning av 5/192 mantal af förra landskamrerarebostället ½ mantal Grytan No 2. Grosshandlaren E O Sundin avger det högsta budet på 3525 kronor. Detta bud blir antaget. I januari 1895 köper de drygt 20-åriga torparsönerna Magnus och Per Lindqvist fastigheten för 1500 kronor.

 

Köpehandlingar.