Beställning av 2 par byxor från E P Eriksson

Ekonomiska förhållanden

Ante vandrade runt och skräddade på beställning.
Mattias Pålssons familj bodde under åren 1868-1874 i Djuriken (under Grytans boställe), själv avled Mattias Pålsson 1870. År 1874 köpte Ante och Erika Linehäll nr 1
för 3 500 kr, av byggmästare Nils Henning af Trolle, ett högt pris för den tiden. Trolle var storbyggmästare och stod bl a bakom bygget av Revsunds kyrka, Jämtlands näst största kyrka.

Till köpet hörde också Hundtuvans avradsland (= en statligt ägd mark av ringa betydelse). Kartor och husritningar finns bevarade. Gården bestod då av 40 hektar skog och 6 hektar åker. Där fanns en mangårdsbyggnad men 1886 uppfördes en ny mangårdsbyggnad som kom från Svedje. Hur stor djurbesättning som fanns då vet man inte, men i början av 1900-talet anges att det fanns en lagård för 2 hästar, 5 kor och 2 ungdjur, 1 svin, 4 getter och 10 höns. (ur boken Svenska gods och gårdar, 1939). Därtill fanns en gammal smedja och en loge. Vid åkrarna fanns 8-10 lador. Vägen sträckte sig 900 meter upp mot Hundtuvan.

Vattenförsörjningen var osäker och nästan varje vinter måste man transportera vatten från viken nere vid Hållstasjön. Avträdet (utedasset) var beläget invid gamla lagården.

Sven-Erik reflekterar:
Hundtuvan ingick till hälften i Djuriken med benämningen Hundtuvans avradsland. Vi vet inte om det var Antes pappa som arrenderade först, eller Ante själv. Jag tror att det var Ante som drev på, pappan var nog bara dräng.
Ante hade ingen fru med sig 1868 och Erika tjänstgjorde som piga i Optand. Varför Erika inte följde sina syskon till Stugun vet man inte skälet till.

 

 

 

De båda gårdarna Västat och Östat i början av 1900-talet