Antavla Ante

Antavla Erika

Erikas anor, tre generationer

Sockenskräddare

Ante var sockenskräddare

Sockenskräddare kunde man efter utbildning bli utsedd till av sockenrådet. Exakt varför de valde att bosätta sig i Djuriken vet vi inte. Inte heller vilken ekonomisk situation de befann sig i eller gårdens möjligheter att försörja dem. Av bouppteckningen efter Antes far Mattias Pålsson verkar det som de hade det ganska gott ställt.

Bouppteckning

 

 

Vid bröllopet var Erika 23 år och gravid i 7:e månaden. Hon bar med sig sorger från unga år. Mamman Brita Chatarina Johansdotter och pappan Per Sandman dog med två månaders mellanrum, 44 resp. 49 år gamla då Erika var 12 år . En endast 1 år gammal bror hade dött ett år tidigare. Dödsorsakerna är inte angivna, men det sannolika är att de hade tbc. En yngre och två äldre systrar fick flytta till en faster i Stugun. Dessa finns beskrivna i en särskild släktutredning.

 

Erika blev barnpiga i Optand hos kyrkvärden Jonas Olausson och hans hustru Anna Andersdotter i Ope n:o 3 (nuvarande Bäckströms) och bodde hos dem fram till giftermålet 1872. Olaussons barn hette Andreas, Olaus och Jonas.

Erikas pappa Per kom från Vamsta. Han var knekt/dragon och hette från början Eliasson. Hans pappa hette i sin tur Elias Sandin och då tog Per efternamnet Sandman.

Erikas farfar kom från Sunne men flyttade så småningom till Öd i Marieby socken. De flyttade därifrån vid Laga skiftet och hamnade i Vamsta i Brunflo och där är Erikas pappa född.

Erikas mamma Brita Catharina Johansdotter var född 1816-09-12 i Optand. Hennes föräldrar var Johan Svensson Odelström (född  1778 i Optand död 1848) och Margareta Olofsdotter (född 1784 i Optand, död 1873). Brita Catharina hade sex syskon. Se Erikas anor ovan.

I september 1872 nedkom Erika med den äldste sonen Magnus. En barnmorska, Karin Engström, var behjälplig vid förlossningen. Inom en vecka blev han döpt av prästen A.O. Löfvenmark. Pappa Ante uppges då vara lanthandlare. Troligtvis förde man bara de basvaror som byborna hade bruk av. Det var vanligt att det fanns en liten affär i byarna.

Efter knappt två år föddes den andra sonen Per, även han med hjälp av samma barnmorska och präst. Två år senare kom Andreas, utan att barnmorskehjälp finns dokumenterat, döpt av samma präst. Det är inte känt var dopen skedde. Det framgår varken i födelseboken eller husförhörslängden, men dopen förrättades nästan alltid i kyrkan. Enligt kyrkolagen skulle barnet döpas inom 6 veckor. Före 1864 gällde 8 dagar. Förmodligen skedde ”kyrktagning” av mor samtidigt. Före 1870-talet stadgades om 40 dagars ”orenhet” efter en förlossning och då fick modern inte komma in i kyrksalen.

Kyrktagning

Ante uppgavs vid Andreas födelse vara skräddare. Ingen barnmorska finns angiven för de övriga barnen, Emma som föddes 1879 och tvillingarna Oskar och Brita Margareta 1884. Troligen hjälpte traktens kvinnor till. Brita Margareta dog redan 1887 endast tre år gammal. Dödsorsaken finns ej angiven. År 1890 föddes det sjunde och sista barnet, Anna Brita.

Spannet mellan den äldste och den yngsta var alltså 18 år. Ante var då 50 år och Erika 41 och de skulle leva i 35 resp. 38 år till.