Oskar Lindqvist och Anna Pihlgren

Familjen i Västat (Oskar och Anna)

 

Magnus och den 12 år yngre Oskar fortsatte driften av gårdarna fram till 1916 då Oskar gifte sig (32 år gammal) med Anna Kristina Pihlgren från Haga i Lockne. Hon var då 27 år gammal (f 1889-11-21).

 

 

 

 

 

 

                                    Oscar gift 1916-12-10 med Anna Kristina Pihlgren

Född 1884-04-21 i Djuriken
Död 1958-04-29 i Djuriken

Född 1889-11-21 i Hållsta
Död 1923-10-28 i Djuriken

 

       Barn :

             Karl Oskar Andreas född 1917-04-18 i Djuriken

              Nils Johan Hugo född 1918-09-27 i Djuriken
                  Död 1953-11-10 I Östersund

                  Per Bertil Emanuel född 1920-06-12 i Djuriken
                     Död 1921-05-28 i Djuriken

 

Anna Pihlgrens föräldrar var Karl August Pihlgren f 1864-10-07 i Kroppa i Värmland d i 1929-07-08 i Haga (Hållsta) och Agneta Kristina Jonsdotter f 1868-08-23 i Haga, Lockne d 1916-03-11 Haga (Hållsta).

Karl August Pihlgren.

Anna hade en äldre bror Karl-Olof f 1888-1891 och sex yngre syskon Hanna Sofia 1889-1890, Johan August 1891-1932, Ida Katarina 1893-1915, Karl Verner 1898-1954, Linnea Ottilia 1903-1974, Margareta Emilia (Greta) 1902-1995

 

 

Oskar fick tack vare Pers flytt från Djuriken tillgång till Västat, som Magnus och Per köpt  år 1894 för att bruka gemensamt. Fram till sitt giftermål 1916 med Anna Pihlgren arbetade Oskar tillsammans med Magnus och Per.

Efter 5 månaders äktenskap föddes Karl (Kalle).
Två år senare kom Hugo och 1920 föddes den tredje sonen Per Bertil Emanuel. Per dog emellertid knappt ett år gammal av tuberkulös hjärnhinneinflammation.  Ett och ett halvt år senare dog Oskars fru Anna, 34 år gammal av lungtuberkulos. Precis som sin äldre bror Per blev Oskar alltså ensam far med små barn, 6,5 och 5 år gamla.

 

Oskar hade en tvillingsyster, Brita Margareta , som dog av okänd orsak drygt 3 år gammal.

 

Hugo och Kalle Lindqvist

Anna Pihlgren, gift med Oskar

Slottern hos Oskar

T h Kalle och Gudrun,

Ketty och Svarten