Oskar och Anna Brita

Oskar Lindqvist och
Anna Brita Lindqvist

Oskar
konfirmerades den 18 juni 1898. Han var tolv år yngre än Magnus och alltså 16 år vid sekelskiftet. Hans bana var också bondens.
Den 4 maj 1912 sålde brodern Per Västra Djuriken till Oskar och med det ingick att "För våra Föräldrar Anders Lindqvist och Erika Lindqvist undantagas livstidsfödoråd att årligen utgå från Fastigheten enligt denna dag upprettat Födorådskontrakt".
Köpeavtal

Anna Brita
föddes 1890, 18 år efter Magnus. Hon konfirmerades 1905-05-13. 1890 utgjordes den hemmavarande familjen av åtta personer – Ante och Erika, farmor, tre pojkar mellan 6 och 18 år, en flicka på 11 år och ett spädbarn. Anna Brita var hushållerska hos brodern Oskar 1913-1914 och därefter 1914-1916 arbetade Anna Brita som piga hos norrmannen Karl T Hägen i Djuriken.

 
 
 

Av Ante och Erikas barn hade ett dött och ett hade emigrerat. De två äldsta sönerna deltog tillsammans med pappan i gårdens jord- och skogsbruk (får man anta), medan kvinnorna, 78, 41 resp. 11 år, arbetade med hushållet och djuren.