Bouppteckning Anna Brita

Bouppteckning No 56 (1447) Brunflo och Näs tingslags häradsrätt FII:7

År 1920 den 3 maj förrättdes bouppteckning i Sterbhuset efter Hemmansägaren Bengt Viktor Bengtssons hustru Anna Brita Bengtsson, född Lindqvist i Hållsta Lockne, som afled den 25 januari innevarande år och efterlämnat såsom sterbhusdelägare:

  1. Enklingen, själv närvarande
  2. Sonen Gustaf Alfred, född den 9 september 1918.
    Boet uppgafs af Bengt Wiktor Bengtsson samt antecknades och värderades sålunda
 Tillgångar

Fastigheten Hållsta fyllnadsjord af 1/3 tunnland Haga No 6: 5200

Guld
3 st Ringar: 10

Koppar
2 stämbar, 3 Kastruller, 1 fat  :  47
2 kaffepannor, 1 kaffekokare, 1 urna: 19

Nickel
2 Ljusstakar, 2 Kaffebrickor, 1 Brödkorg: 6
Diverse Matskedar och Kaffeskedar: 3

Jern och Blecksaker
3 st stekpannor, 1 Plättpanna, 1 Wåffeljärn: 5
2 Tvättbaljor, 2 Fat, 1 Jernspis: 55
2 Ämbar, ½ duss Knifvar och Gafflar mm: 2

Porslin och Stenkärl
Diverse porslin och stenkärl: 10
1 Kaffepanna, 2 Tillbringare, 1 Wattkanna: 10
1 Lappskål, 1 Köttfat, ½ duss Tallrikar: 10
½ duss Kaffekoppar, 2 Gräddkannor, 3 sockerskålar: 12
2 Karotter, 1 Glaskarafin: 3

Möbler
2 Sängar, 1 Sittsoffa gl, 1 Stolsäng: 50
1 Skänk, 1 Byrå, 1 Byråspegel: 50
2 Mindre Bord, 1 Komod: 15
4 Bättre och  7 Sämre Stolar, 1 mindre Hörnskåp: 15
1 Köksbord, 1 Symaskin, 1 Stickmaskin: 350
1 Hänglampa, 1 Vägglampa, 2 Lyktor: 6
1 Spottkopp, 2 Nattkärl, 1 Paradställ: 5
1 Väggur, 1 Damur, 2 Väckarur, 1 Gitarr gl, 2 Borddukar: 60

Säng och Gångkläder
2 Fårskinnsfällar, 3 Stopptäcken: 100
4 Filtar, 1 Sängöverkast, 4 Madrasser: 40
6 Kuddar, 6 Kuddvar, 5 Lakan  : 20
Gångkläder: 75

Diverse Verktyg
1 Plog, 1 Stålspett, 2 Spadar, 2 Skoflar: 25
2 Grep, 4 Hackor, 3 Sågsvansar, 3 Yxor: 25
1 Kapsåg, 2 firnrep, Diverse Slåtterredskap: 5
1 par Skidor, 1 Dragskrinda, 3 Lockbyttor, 2 Häst??: 15
2 Såar, 2 Tvättbaljor, 2 Sörpbyttor, 1 Ryggsäck, 1 Torgväska mm:  49

Kreatur
2 Kor, 1 Kalf: 700
2 Getter, 3 Får, 6 Höns: 75

Summa tillgångar: 7269

Skulder och Afgående poster

I Fastigheter intecknad skuld: 4000
Upplupen ränta: 100
Skuld till Oskar Lindqvist enligt revers: 1000
Skuld till Gustaf Bengtsson: 200
Begravningskostnad och Bouppteckningsarvode:  420
Utvisande boet alltså en behållning av Kronor: 1549

Sålunda efter uppgift antecknat och värderat

Dag som ofvan:

N O Möller                         N Ol Eriksson