Militärtjänst

Under 1800-talet ifrågasattes indelningsverket från Karl den XI:s dagar i slutet av 1600-talet allt oftare, naturligt nog framför allt från bondeståndets håll, eftersom det var bönder som stod för kostnaderna. De hävdade vid mitten av seklet att endast kavalleriet var stridsdugligt, medan resten bestod av uniformerade torpare .

Genom ett riksdagsbeslut 1873 bestämdes det att indelningsverket successivt skulle ersättas med värnplikt . Avvecklingens avslutande del genomfördes 1901, men den siste indelte soldaten fullgjorde, trots hög ålder, fortfarande sina kontrakterade repetitionsövningar vid I 8 i Uppsala ända in på senare delen av 1900-talet .

Den allmänna värnplikten hade införts 1885 – 1892 och föreskrev tjänstgöring under 90 dagar med en maximal tjänstetid på 20 år efter 21 års ålder. Befrielse från värnpliktens fullgörande medgavs endast för oduglighet till krigstjänst. Magnus och Per gjorde värnplikten 1893 resp. 1895. Andreas kom hem från Ryssland för att fullgöra sin värnplikt år 1898, då han var 22 år gammal. Oskar var inkallad år 1905 vid 5:e kompaniet.  Oskar frikallades från värnplikten 1906.

Oskar skriver ett brev till Per 1905 från Frösö läger

Frösö läger den 7 05

Broder Per

Efter som jag har fåt stiga upp i dag så få jag skriva dig några rader så mycke att du ser att jag lefver här på denna tråkiga Plats. Jag har nu liggat här på sjukhuset i 9 dagar men jag är ej ett dug bettre. Jag har fått Massage 2 gånger om dagen och lite Medicin men jag är ej dug betre. Du må tro att vi har en riktig Kruka till Doktor han tro ej ett dug vad jag seger han tro nog at jag liger och jeklas bara. I Morse sa han att jag fick vara uppe och i kväll har han varit till mig och undersökte mig och nu får jag vara uppe några dagar det hördes bli Badning af.

Jag får nog ingen Frisedel blir jag ej nogot betre så får jag nog exera. För det är ej något fel som synes. Maten är nog ej så dålig men vi får bara mat 3 gånger om dagen så det blir förfärligt långa After(?) men det går nog för sig. Jag fick hit kappsecken i förgår

så jag tager mig ett mål der om det kniper. Får nu sluta mina dåliga rader för denna gång. Kan just undra om du har varit hos oss Kört Pimper nu. Du kan ju senda mig några rader till svar.

Eder J O Lindqvist

Min adress är

Ben mannen

No 10 Lindqvist 5 komp

Kalle berättar: Oskar skrev i sitt brev till Per: ”Har du kört med Pimper”. Det kan ha varit en häst, en unghäst. De körde in hästarna själva. Ketty följde med till Västat. Blacken var borta redan under kriget. Före honom fanns Kosack. Bengt i Hållsta gav Kosack alltid en stor snus. Man bytte tjänster och lån av hästar. En gång fick Oskar en tjäder av Bengtsson som tack, tjuvskjuten var den nog.