År 1870 den 8 de Juli förrättades laga Boupptekning efter Arrondatorn Mathias Pålsson i Brunflo och Djuriken som genom döden afled den 27 Sistlidne Maj och efterlemnade Enkan Britta Katharina Andersdotter samt två med henne egande Barn Sonen Andreas och Dottern Ingeborg begge nervarande och till myndig ålder kommen och tillsades efterlefvande Enkan att under edlig förpliktelse uppgifva egendomen sådan den vid döds frånfälle befanns och skedde efter uppgift och verdering i följande ordning                                                  

Kontanta pengar

200 Rd

3 st större och 3 st mindre Matskedar

,37

Kåppar

 

Sengkläder

 

1 st kruka, en mindre Panna

2

1 st fårluden fell

18

2 st Kaffe Pannor, Skopa

3,50

2 st Klipningsfellar

12

Bleck Saker

 

2 st skinnsengar gb

1

2 ne Hemtare, en Kagge, en

kastrull, en Sil, en Skål, 1 Tratt

2,37

3 st ylle sengar

8,50

1 st DricksMugg, en Skål, en …?

,75

6 st kuddar

1,25

1 st Steklåda, en tvättskål,

 

Mansgångkläder

 

en Stek Tratt, en Brotråg

,80

1 st Tulub

5

1 st qvarter och jungfrumått,

 

1 st Rock med skinnfoder

10

en Pannkaksvändare, SockerSeren,

 

1 st d:o

4

Gräddkanna

,70

1 st d:o

2,50

2 st Tenntratt

3,37

1 st d:o

1,50

5 Stenfat

1,25

1 st Vadmalsbyxa

3,75

Pårslin

 

1 st d:o

,75

9 st tallrikar

1,25

1 st d:o

,65

7 st Fat

1,37

1 st d:o

,50

2 st Gredkannor och Burkar

,50

1 par kalsonger 1 försind

,75

2 st Spillkummar

,55

1 gördel m slöja

,75

4 par kaffekoppar

,75

2 st Vestar

1,55

Transport

213,16

1 par strumpor med band

1,65

15 st Ros Burkar

 

1 par strumpor med band

,50

Jernsaker

 

1 par snösåkor

,25

1 st Kocks Spis

12

3 par vantar

,75

1 st Murpanna

5

2 par handskar

,90

1 st Gryta                           

1

4 st mössor

2,25

2 st Gryta

1,25

2 st hattar

,37

2 st Stekpannor

,80

Transport

335,81

1 st Skopa, en kaffe Brennare

,50

1 par stöfvlar gl

1

3 st Brickor

1,15

1 par skor

,37

1 st Kaffekvarn

,80

Linnevaror

 

1 st Eötomg. em

,75

3 st gröfvre lakan

3

1 st Spisknif, en eldgaffel 

,45

3 st finare d:o

2

….?

 

3 st borddukar

3

2 st ….?

,75

2 st Salvetar

1,25

1 st Bessman

1,75

5 st kuddvar

2,50

2 st     -“-     

,37

3 st sjortor

3

1 st  … Såg  

3,70

5 st d:o gröfvre

6,75

2 st Talg bilor

1,20

1 st Renshud

2

5 st Hand Bilor

1,13

Husgeråd och möbler

 

2 st Hugg bilor

1

1 st Skåp med Seng

7

Transport    

254,11

1 st Möleskåp med vedlåda

3,50

1 st baryxa

,37

1 st Kåskåp med hyllor

1,75

7 par bordknifvar

,82

2 st Soffor

3

4 st telgknifvar

,37

1 st Bord

3

1 st F? 1 st sockertång

,65

3 st d:o

2,50

12 st Tråg

2

Körredskap

 

2 sållar 2 kistor

3,25

1 st Kärra                           

30

1 st Sekt

1

1 st Lastflak                      

5

7 st Liar

2

1 st Gödselflak                  

1

4 st refsor

,25

1 par Kärrhjul utan Smide

4

2 st Meisar

,37

1 st Skottkärra                   

,25

1 st Hyvelbänk

1,50

1 st Breskrinda                  

3

5 st Hyvlar

1,25

2 st Storskrinda                 

3

1 st Navar spel

1,25

2 st Gödsel Slädar             

2,75

8 st olika borrar

1

1 st Stendråg                     

1

2 st Hasplar

,50

1 st Stötting med kälke     

8

2 st Handsågar en Stingsåg

1,25

1 st d:o stötting                 

1,50

Transport

398,15

2 st Vas Drågar                 

1

2 st Pakjärn, en Skafvare  

,50

2 par Skacklar                   

1,50

2 st Hammare, en Tång     

,75

Åkerredskap

 

1 st Väggur med fodral     

3

1 st Plog                            

5

2 st Får S….?                    

1

1 st Harfvar                       

4

12 st Sekkar                       

3

1 st Rest                             

,50

3 par …?                            

1

1 st Flåhakka, 2 skyfflar   

1,75

1 st Haspel, en spinnrock  

1,25

7 st Grep                            

1

1 st Klammer, en …?        

1

1 st Järnstör                       

1

1 st Vävstol med behör     

3,75

1 st sele                             

5

5 st Skj…?                         

,67

2 st grimmor                     

1,50

1 parti Bakredskap            

1,25

Smidesredskap

 

3 st Dosor, en kork m m   

1,25

Smidesredskap

 

1 parti flaskor och glas     

1,75

Pust                                    

8

Fiske redskap

 

1 st Smidje …?                 

8

1 st Båt                              

5

                      Transport

753,37

8 st Lagnät                         

6

2 st Skrufvstäd                  

12

1 st Kastnät                       

3

4 st Hammare, en slägga   

2

3 st Ryssor                         

1,23

5 st Tänger                        

1,50

Låg Lärl

 

1 parti Borrar                    

1

2 st Såar                             

1

1 parti …?                         

1,25

3 st Kar                              

3

1 parti …?                         

,37

2 st Sorp Byttor                 

1

2 st Skrufvklafvar             

1

5 st Hånk Byttor                

1,80

1 parti Filar                       

2

4 st Lock Byttor                

1,50

1 parti bökker

,75

1 st Kjerna, 2 flaskor, 3 askar

1,25

Åbyggnaden som befinns På hans förra

 

Diverse Låg kärl

1,25

Dagsverks torp i Svedje

200

3 st Slipstenar

2,25

En liten andel i en vattensåg

10

Kreatur

 

Summa Rdr Kont

986,24

1 st Stokreatur

50

 

 

3 st kor

120

 

 

Transport

616,62

 

 

1 st Stut                             

15

 

 

4 st får                               

16

 

 

3 st lamm                          

3

 

 

1 st Bock                           

3

 

 

 

Att detta bo är riktigt uppgifvet Sådant det å dödstimman befans och att intet med vett och vilja är undan dolt intygas under edlig förpliktelse Brita Catharina Andersdotter.

 

Att sålunda upptecknad och värderad intygar närvarande värderingsman

 

Erik Jönsson i Bjerte                               och                                      Olof Månsson i Bjerte