Ett brev adresserat till Herr A Lindqvist, Luntmakargatan 56, 2 tr Stockholm poststämplat i Pilgrimstad den 10.12.24 och i Stockholm den 11.12.24

Djuriken den 9/12 1924

Kära Andreas och Lydia

För det första få jag bedja om ursäkt att jag dröjt så länge med att skriva svar på det kärkomna bref som vi fick för en tid sedan, jag har tänkt tid för tid att skriva, men jag har så med arbete på dagen, och när kvellen kommer är jag trött s å då vill jag såva. Jag har just ingenting att skriva om bara sjukdom och elände, Magnus är fortfarande dålig i går var det fem veckor sen han blef sjuk han har nu börjat och varit uppe men det går smått han för några krafter han var mycke sjukare nu en förra gången jag tror nog han bleve fortare frisk om han sluppe alla dessa penningbekymer men det tager också på krafter när han just inga har. Vi alla andra är såm vanligt litet snuvig men det år ingenting att rekna på vi håller på
med att veva mattor, också är vi borta dagarna emellan det år ett fasligt knop för att få leva. Pelle och Ingrid har börjat skolan och det går så duktigt. Pelle han leser och reknar s bra det ser ut som han f¨år gått för. Greta är fortfarande ofärdig fast mycke bettre. Anton har tjört lite kastved till Östersund, i dag har han haft Oskars häst för han tyckt det blef för drygt åt hemne (?)

Lisa har vi måste sålt så i år får vi ingen Julgris. Det är l ä nge sedan vi inte hade en gris till jul. Det år alldeles bedröfligt i Djurikn nu, inte har vi fått rätt av M Carlsson (?) heller.

 

Farfar är rätt så kry. Han till och med syr lite om dagarna farmor är som vanligt idag har hon varit hos Bengt och Ottolina och hjälpt till. Många helsningar från oss alla till eder alla Anna och Magnus

Skrif flera gånger.