Fram till 1922 verkar livet ha varit lyckligt.  I augusti 1922 dog  emellertid Karolina, 44 år gammal, av tuberkulos efter en lång tids sjukdom. Yngsta barnet Sten var då bara 4 år, de övriga mellan 6 och 20 år. I november samma år dog den näst äldsta dottern Astrid av epilepsi p g a tuberkulös hjärnhinneinflammation.

Brev till Per och Karolina under åren före 1920 finns bevarade.

Foton på barnen