Brev till Per 1903

Andreas skriver till Per och Karolina efter sitt bröllop:

St. Petersburg 19 okt/1nov 03

Käre Pelle o Karolina!

Nu först sender jag Eder vårt kort som är för lenge sedan lofvat men som ordspråket lyder bättre sent än aldrig. Huru mår ni och min brors syster? Tack skall ni ha för brevet och lyckönskningarna. Lydia o jag mår bra och ero lyckliga och om helsan kommer att tillåta oss så kommer vi nesta sommar och helsar på eder, jag vet att jag är mycke lat att skrifva men jag tycker att ni alla har blifvit sjuk af samma sjukdom som jag, och denna sjukdom är latheten, och jag tycker det skulle vara mycke roligt att få några rader ifrån Eder. Ni har ju så många mörka afnar och så skall ni ta pennan och senda oss några rader ner du treffar Pappa så får du höra huru det har varit hos oss.

En kär helsning till Eder alla af Lydia och Mig

Eder tillgifne Andreas och Lydia