Familjebildning för Antes och Erikas barn under åren 1902 – 1919

Under dessa år hade barnen bosatt sig i Östat (den östra gården), Västat (den västra gården), Torvalla och S:t Petersburg och alla 20 barnbarnen till Ante och Erika föddes. Ante och Erika bodde med födorådskontrakt ”förå-kontrakt” (också kallat undantag), i Östat från 1899 till 1912 då de flyttade till Oskar i Västat i samband med att Oskar blev egen. Per flyttade 1902 till Östra Djuriken, samma år gifte han sig  och där föddes deras första barn. Magnus flyttade 1902 till Ö Djuriken och året därpå gifte han sig och 1904 föddes deras första barn. Per flyttade 1908 med sin familj, som då hade utökats med ytterligare två barn, till Torvalla nr 7.

Emma (1879-1913)
Emma hade stort umgänge och många vänner. Hos Kalle finns en hel samling av vykort, som bl a innehåller sömnadsbeställningar och kärlekshälsningar undertecknade med bara en bokstav. När hon var 34 år gammal avled hon emellertid av tuberkulos utan att ha fått några barn. Om hennes sjukdomsperiod vet man genom dödsannonsen att den var utdragen. Det är okänt om hon hade någon pojkvän.