Brev från Ingeborg

Carolinas mor Ingeborg skriver i sitt brev till Karolina och Per när de bodde i Hornsjöböle:

  Kera barn
Pappan helsar till eder och frågar
om ni ville komma hit och helsa
på sig ty han er mycket då-
lig han ligger ser ut som han
skall bli ligande, någonting
skulle göras för honom som ni
vet fins ej mycket
och så skulle jag be eder om det
är möjligt at få lite halm
fraktat och hit skickat ner
hösten kommer
det ser nog litet underligt
ut för mig men Härrens
vegar ero underliga
det er så dåligt skrefvet.
 
Ingeborg