Erikas kusin, Olof Eliassons dotter
Christina Matilda Olofsdotter

Antes och Erikas lysning

 Vanligtvis var det fästeqvinnans far som skulle ge sitt samtycke till giftermålet. Men Erika var föräldralös och därför utsågs hennes farbror Olof Eliasson till att ge sitt bifall.

"Enligt bifall af fästeqvinnans farbroder Olof Eliasson i Odensala"

Lysningsdatum var den 31 maj och A O Löfvenmark vigde Lanthandlaren Andreas Lindqvist och pigan Erika Persdotter den 24 jun 1872.

Farbrodern Olof Eliasson var född i Vamsta 1804 och gift med Kjerstin Salomonsdotter, född 1803. De fick 4 barn, men bara två nådde vuxen ålder. Kjerstin var född i Stugun och där föddes också deras barn. När deras son Salomon Petter blev vuxen gifte han sig med Ingeborg Olofsdotter och de fick fem barn. Omkr 1865 flyttade familjen till Odensala. I oktober 1865 flyttade också Olof Eliasson och hans fru Kjerstin till Odensala.

I augusti 1868 dog hustrun Kjerstin  och ett år senare avled också sonhustrun Ingeborg. 1872 gifte Salomon Petter om sig med Wilhelmina Katarina från Sundsjö. Tillsammans fick de 1872 en son. Salomon Petter dog två månader senare av smittkoppor.

Wilhelmina Katarina flyttade tillsammans med alla barnen så småningom till sina föräldrar i Sundsjö. Ett av barnen emigrerade till Amerika och en till Brasilien.  Olof Eliasson flyttade till sin dotter Christina Matilda i Vålbacken. Hon var gift med Olof Anders Jonsson från Sundsjö. De hade 14 barn.